Επιλογή Γλώσσας EN | GR

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Πίσω από την επιτυχημένη πορεία της LARO βρίσκεται μια δημιουργική και συγκροτημένη ομάδα από αξιόλογα τεχνικά και διοικητικά στελέχη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο Σχεδιαστικό τμήμα της εταιρείας, όπου ειδικευμένοι και πεπειραμένοι αρχιτέκτονες, designers και διακοσμητές, αποτυπώνουν, μελετούν και διεκπεραιώνουν προς την παραγωγή το κάθε τεχνικό έργο.

Ο τομέας της Παραγωγής απαρτίζεται από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνίτες που εκφράζουν πάνω στη δουλειά τους όλη την δημιουργικότητα για άριστο τεχνικό αποτέλεσμα.