Επιλογή Γλώσσας EN | GR

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η LARO πιστεύει στην εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της αναγνώρισης και ικανοποίησης των ιδιαίτερων αναγκών του.
Η ουσιαστική επικοινωνία πελατών – μελετητών για την κατανόηση των απαιτήσεων του κάθε έργου είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.
Οι άνθρωποι της LARO εδραιώνουν μια μακρόπνοη επαγγελματική σχέση με τους πελάτες και κατανοώντας τις ανάγκες τους, εκπονούν μια ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει ειδικές κατασκευές κάθε τύπου.
Κυρίαρχη θέση στη LARO έχουν τα εξής θέματα:

  • Η συνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τις παραδόσεις των έργων
  • Η τοποθέτηση των επίπλων και των κατασκευών στον επαγγελματικό χώρο με ελαχιστοποίηση του χρόνου αυτών των εργασιών και με τον απαραίτητο σεβασμό του χώρου
  • Η υποστήριξη των κατασκευών μετά την παράδοση (after sales service).
  •