Επιλογή Γλώσσας EN | GR

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η όλη διαδικασία παραγωγής της LARO Α.Β.Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ) και ISO 14001: 2005 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).