Επιλογή Γλώσσας EN | GR

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ
Η δραστηριότητα της LARO στον τομέα των επαγγελματικών χώρων και κατοικιών αφορά κυρίως στην παραγωγή της επίπλωσης και των λοιπών κατασκευών του εξοπλισμού.
Η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται στο πλαίσιο Συνεργασιών:

  • Με Τεχνικές Εταιρείες που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τα έργα με βάση κάποια αρχιτεκτονική μελέτη. (πχ. ΑRCΟΝ, ΑΡΧΙΚΟΝ, STΙRIXIS )
  • Με Αρχιτεκτονικά Γραφεία που συντάσσουν μελέτες για επαγγελματικούς χώρους.( πχ. ISV, A&M ARCHITECTS, WOHN STUDIO)
  • Με Εταιρείες που διαθέτουν αρχιτεκτονική μελέτη για τον χώρο τους ή διαθέτουν τις προδιαγραφές των κατασκευών όταν πρόκειται για αλυσίδες καταστημάτων.
  • Mε καταξιωμένους Αρχιτέκτονες (πχ. ΚΥΡΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΤΑΚΗΣ)
  • Με ιδιώτες
  •